Strona główna

Życzenia Wielkanocke.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych obfitujących w rodzinną atmosferę życzy Zarząd Okręgu.


Preliminarz budżetowy Okręgu na 2024r.

Plik do pobrania.


Walny Zjazd Delegatów Okręgu

Prezydium Zarządu Okręgu Ciechanów zwołuje WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW OKRĘGU CIECHANÓW PZHGP.

Zebranie odbędzie się w Ciechanowie w lokalu "Hotel Atena" ul. Maksymiliana Maria Kolbe 76 . Na podstawie Statutu   PZHGProzdz. IX § 41 pkt 1 i 2 w dniu 24 marca 2024 r. o godz.11.00.


PORZĄDEK ZEBRANIA:

Otwarcie zebrania

 1. Zatwierdzenie porządku zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokólantów (2 delegatów).
 4. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 delegatów).
 6. Odczytanie protokołu z WZD Okręg Ciechanów w 2023 roku.
 1. Sprawozdanie Zarządu Okręgu.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 4. Dyskusja.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Okręguu.
 6. Podanie do wiadomości członków planów lotów na 2024 rok oraz ustalenie zasad i sposobu ich realizacji.
 7. Dyskusja.
 8. Odczytanie i przegłosowanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego.
 10. Zakończenie zebrania.


                Sekretarz:                                                                                Prezes:

         Zdzisław Stawiński                                                            Mirosława Dudkiewicz


Plan Lotów OKRĘGOWYCH Strefa NR I oraz Strefa NR II.

W zakładce "Plan Lotów" dodano plany lotów Okręgowych na 2024r. dla obydwu Stref powołanych przez Zarząd Okręgu.


 W zakładce "GALERIA" dodano zdjęcia z wręczenia nagród w Regionie oraz migawki z wystawy Okręgowej - Ciechanów 2023r.


Aukcja Charytatywna.

Na XXXI wystawie Gołębi Pocztowych  PZHGP Okręgu Ciechanów odbędzie się aukcja gołębi. Cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Antka Tomczaka.
Licytacja gołębi odbędzie się 10.12.2023r w godz. 9.00-10.00. W załączniku  informacje dotyczące Antka.


Program Wystawy.

Zaproszenie

na

XXXI Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych 2023

która odbędzie się w miejscowości Nużewo 9 – 10  grudnia 2023 r.

Program Wystawy

 

  Sobota 09.12.23r.

1.   Przyjecie eksponatów w godz. 8.00 – 12.00. 

2.   Ocena gołębi od godz. 13.00 do 18.00

Niedziela  10.12.22r.

1.   Otwarcie wystawy dla zwiedzających od godz. 8.00.

2.   Posiedzenie Zarządu Okręgu Ciechanów od godz. 9.30.

3.   Wręczenie nagród za kat. wystawowe oraz rywalizacje lotowa godz. 11.00 – 15.00.

4.   Zakończenie wystawy dla zwiedzających godz. 16.00

5.   Wydanie eksponatów od godz.16.30

 


                                                 Komitet Organizacyjny

 


Komunikat Wystawowy.


Wyniki Okręgowe.

W zakładce "Wyniki - Okręg" dodano zestawienie w Kategoriach.


Weryfikacja wyników - Gołębie Młode.

W piątek tj. 29.09.23r o godz. 18.00 w GOK. Strzegowo odbędzie się weryfikacja wyników po lotach gołębi młodych.
Zostaną również poruszone kwestie weryfikacji na poziomie Regionu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

                                                  
                                                 Zarząd Okręgu.


Lista konkursowa -Wspólna /041, 043/.

Dodano w zakładce "Listy Wspólne" dodano końcowe zestawienia oraz listy konkursowe w poszczególnych oddziałach.


Zestawienie Kategorii - OKRĘG.

W zakładce "Wyniki Okręg" dodano zestawienie wyników w kategoriach bez Super Maratonu. 


Symulacje Kategori na poziomach Rejonowych oraz zestawienie Super Maraton.

W zakładce "Listy wspólne" dodano zestawienia Rejonowe.


KOMUNIKAT ZARZĄDU OKRĘGU.

P.Z.H.G.P.

OKRĘGCIECHANÓW

KOWALEWKO26

06-445STRZEGOWO

 

 

Wszystkie Oddziały

P.Z.H.G.P. Okręg Ciechanów.

 

1.   Plany lotów należy przesłać /dostarczyć/ do Zarząd u Okręgu do 18.08.23r. w firmie drukowanej /2 egzemplarze/ jak i elektronicznej zapisanej w formacie PDF .

Formę elektroniczną należy wysłać na adres mail-owy Zarządu Okręgu tj.

pzhgp.okregciechanow@gmail.com

Plany lotów należy wykonać zgodnie z Regulaminem MP. Gołębi Młodych.

2.     Przed pierwszym lotem konkursowym na adres elektroniczny Zarządu Okręgu

      należy przesłać spisy Gołębi Młodych /Wykaz Hodowców/ dane głownie z  

      programu obliczeniowego.

3.   Z każdego lotu do 14 dni od jego odbycia należy do Okręgu przesłać Oddziałowe

      listy konkursowe oraz wersję elektroniczną /Regulamin Lotowo-Zegarowy  

      Rozdział XII p.3 i 4/.

4.   Do30.08.23r. do Zarządu Okręgu przesłać e-mail-em karty wyników oraz zbiorcze

      zestawienia wyników do Mistrzostw Polski Intermistrzostwa, oraz zespołu

      Lotników Gołębi Dorosłych.

5.   W dniu 01.09.23r o godz. 18.00 w miejscowości Strzegowo w GOK. Odbędzie się

      weryfikacja uzyskanych wyników Gołębi Dorosłych.

 

 

  SEKRETARZ:                                                        PREZES:

                 Z. STAWIŃSKI                                                                             M.DUDKIEWICZ


Bad Bentheim - Lista Okręgowa.

Dodano w zakładce "Listy wspólne" listę na poziomie Okręgu.


Loty wspólne (Rejon, Okręg)

Utworzona została zakładka "Listy wspólne", w której będą umieszczane list wspólne (rejonowe, okręgowe).

Dzięki temu rozwiązaniu, w jednym miejscu będą wszystkie, na 100% aktualne listy wspólne dla wszystkich Oddziałów, które należą do Okręgu Ciechanów.

Zalecamy, aby nie przenosić list wspólnych na strony internetowe Oddziałów. Ideą tego rozwiązania jest to, aby było tylko jedno miejsce, w którym są listy na 100% poprawne. Zdarza się bowiem tak, że lista wspólna po zgłoszeniu reklamacji jest aktualizowana i niestety jej nowa wersja nie zostaje zaktualizowane na stronie Oddziału. Prowadzi to do niepotrzebnych pomyłek.


Informacja dotycząca lotu z miejscowości Bad Bentheim w dn. 29.07.2023 roku.

Na posiedzeniu Zarządu P.Z.H.G.P. Okręg Ciechanów ustalono harmonogram odjazdu kabin i punkty wkładań:

 

            Nr. 1.OSTROŁĘKA

            Punkt wkładań - Sekcja Rzekuń odjazd kabiny godz. 14.30

            Nr 2. STRZEGOWO

            Punkt wkładań - Sekcja Strzegowo odjazd kabiny godz. 17.30

            Nr. 3. SOCHOCIN

            Punkt wkładań - Sekcja Sochocin odjazd kabiny godz. 19.00

            Nr. 4. PUŁTUSK

            Punkt wkładań - Sekcja Pułtusk odjazd kabiny godz. 20.30

 

Opłata od koszowanego gołębia wynosi 5zł. Opłatę należy uiścić na punkcie wkładań. Przyjętą składkę należy przekazać w ciągu 14 dni na rachunek bankowy P.Z.H.G.P. Okręg Ciechanów.

Transport i obsługę lotu powierzono Oddziałowi Ostrołęka. W transporcie i locie gołębi (wspólne wypuszczenie)uczestniczyć będą gołębie z Okręgu P.Z.H.G.P Warszawa.

Ilość gołębi w koszu ustalono na12szt.

 

                                                Dobry Lot.

                                             Zarząd Okręgu.


INFORMACJA DOTYCZĄCA LOTU Z MIEJSCOWOŚCI „BRUKSELA“ W DNIU 01.07.2023 ROKU.

ZARZĄD P.Z.H.G.P OKRĘG CIECHANÓW USTALIŁ PUNKTY WKŁADAŃ:

 

NR 1.OSTROŁĘKA – PUNKT WKŁADAŃ – RZEKUŃ

          KOSZOWANIE OD GODZ. 11:00

         ODJAZD KABINY O GODZ. 12:30

          OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE LOTU

          NA PUNKCIE WKŁADAŃ – PIOTR PSTRĄGOWSKI

          NR TEL. 888 966 117

NR 2. PUŁTUSK – PUNKT WKŁADAŃ – TARGOWICA

          KOSZOWANIE OD GODZ. 12:30

         ODJAZD KABINY O GODZ. 14:00

          OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE LOTU

          NA PUNKCIE WKŁADAŃ – LESIŃSKI PAWEŁ

          NR TEL. 693 133 534

 

NR 3. STRZEGOWO –PUNKT WKŁADAŃ SEKCJI

          KOSZOWANIE OD GODZ. 14:00

         ODJAZD KABINY O GODZ. 16:00

          OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE LOTU

          NA PUNKCIE WKŁADAŃ – KAMIL KRUSZEWSKI

          NR TEL. 502 969 962

 

ZA ROZWIEZIENIE KOSZY NA PUNKTY WKŁADAŃ, ORAZ ZBIÓRKĘ GOŁĘBI I DOSTARCZENIE DO PUNKTU W MIEJSCOWOŚCI GRODZISK MAZOWIECKI W CELU WSPÓLNEGO TRANSPORTU Z INNYMI OKRĘGAMI,  ODPOWIADA ZARZĄD ODDZIAŁU  „OSTROŁĘKA“

KABINĘ I OBSŁUGĘ LOTU ZAPEWNI OKRĘG P.Z.H.G.P BIAŁA PODLASKA.

PIERWSZE GOŁĘBIE Z LOTU NALEŻY ZGŁASZAĆ DO KOL. PIOTRA PSTRĄGOWSKIEGO NR TEL. 888 966 117

OPŁATA OD KOSZOWANEGO GOŁĘBIA WYNOSI 10 ZŁ.

OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA PUNKCIE WKŁADAŃ. PRZYJĘTĄ OPŁATĘ NALEŻY PRZEKAZAĆ W CIĄGU 14 DNI NA RACHUNEK BANKOWY P.Z.H.G.P. OKRĘG CIECHANÓW.


                           Dobry Lot.

             Zarząd P.Z.H.G.P. Okręg Ciechanów.


Informacja w sprawie E-TOLL.

W sprawach dotyczących elektronicznego urządzenia e-Toll prosimy Oddziały aby kontaktowały się z Sekretarzem Zarządu Okręgu pod nr tel.662 133 349.


Informacja Zarządu Okręgu.

Plik do pobrania.


Uchwała NR 3/2023 - Korekta lotów Strefy Nr 2.

Plik do odczytu.


Zaproszenie na zebranie sprawozdawczo - wyborcze Okręgu Ciechanów

Na podstawie Statutu   PZHGP rozdz. IX § 41 pkt 1 i 2 w dniu 26 marca 2023 r. o godz.11.00, Prezydium Zarządu Okręgu Ciechanów zwołuje WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW OKRĘGU CIECHANÓW PZHGP.

Zebranie odbędzie się w Ciechanowie w lokalu "Hotel Atena" ul. Maksymiliana Maria Kolbe 76 .

Porządek zebrania w załączniku.


KOMUNIKAT NR 2/2023

                                                                                               Kowalewko dn. 12.01.2023r.

P.Z.H.G.P

Okręg Ciechanów

Kowalewko 26

06-445 Strzegowo

 

 

                                                            WSZYSTKIE ODDZIAŁY PZHGP

                                                       OKRĘG CIECHANÓW

                     KOMUNIKAT NR 2/ 2023

1 .   Zamówienia na obrączki rodowe na 2024rok należy składać do Zarządu Okręgu drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pzhgp.okregciechanow@gmail.com

w terminie do 05 marca 2023roku.

2.    Składka członkowska za rok 2023 wpłacona

na rzecz PZHGP  wynosi 45zł z podziałem:

a)  Oddział                        - 25zł.

b)  Okręg                          - 10zł.

c)  ZG PZHGP                  -10zł.

Składkę członkowską do Okręgu w wysokości 20zł.należy uregulować do 10 maja 2023roku, a w przypadku przyjęci tym terminie nowych członków, należy dokonać dodatkowych wpłat do 10 września 2023 roku również w wysokości 20zł.

3.          Wykazy półroczne członków wg wzoru dostępnego na stronie

internetowej Okręgu należy dostarczyć w formie papierowej do Zarządu Okręgu w następujących terminach:

-        Za pierwsze półrocze 2023r. do 10 maja 2023r.

-        Za drugie półrocze 2023r. do 10 września 2023r.

Prosimy o staranne wypełnienie wykazów wraz z pełnym adresem korespondencyjnym Oddziałów tj.:

( adres, nr telefonu, adres e-mail) oraz adresami korespondencyjnymi Prezesów i V-ce Prezesów Oddziałów ( adres, nr telefonu,adres e-mail).

4.         Przypominamy o obowiązku przesyłania do Zarządu Okręgu kompletnych protokołów z zebrań sprawozdawczo-wyborczych Oddziałów , Rejonów Lotowych ( porządek zebrania,lista obecności, protokół właściwy, protokoły komisji rewizyjnej i dyscyplinarnej do 14-u dni od odbycia zebrania) Regulamin zebrań sprawozdawczo-wyborczych, Rozdz. VIII § 5.

 

Zarząd Okręgu prosi o bezwzględne przestrzeganie podanych terminów.

 

 

SEKRETARZ PZHGP                                                    PREZES PZHGP

OKRĘG CIECHANÓW                                                OKRĘG CIECHANÓW

                /-/ ZDZISŁAW STAWIŃSKI                                  /-/ MIROSŁAW DUDKIEWICZ


KOMUNIKAT NR 1/2023 W SPRAWIE ILOŚCI DELEGATÓW NA WZD OKRĘG CIECHANÓW.

PLIK DO ODCZYTU.


Galeia Zdjęć.

W zakładce "GALERIA" dodano kilka pamiątkowych fotografii z XXX Okręgowej wystawy naszych pupili, która została zorganizowana na terenie Oddziału Płońsk oraz przy zaangażowaniu  członków tegoż Oddziału.


Uchwały Zarządu Okegu.

Zarząd PZHGP Okręg Ciechanów na posiedzeniu w dn. 04.12.2022r. podjął uchwały:
Nr 18/2022 w sprawie powołania Rejonów Lotowych na 2023r.
 

Rejon nr 1.

Oddziały: 041Ciechanów, 042Mława, 043Płońsk (Strefa nr 1)

Rejon nr 2.

Oddziały: 044Ostrołęka, 0466PPM, 0478Pułtusk (Strefa nr 2)

Nr 19/2023 w sprawie lotów gołębi dorosłych w Kategoriach C, M, SM na rok 2023.

                    Rejon nr 1.                   Rejon nr 2.

27.05.23r.           Wittstock                       Gransee
10.06.23r.           Wittstock                       Gransee
17.06.23r.           Zeven                            Peine
01.07.23r.           Bruksela - CAŁY OKRĘG
01.07.23r.           Wittstock                       Gransee
15.07.23r.           Zeven                            Peine
22.07.23r.           Wittstock                       Gransee
29.07.23r.           Bad Bentheim - CAŁY OKRĘG


LOTY DO KATEGORII SUPER MARATON

17.06.2023       Zeven - Peine
01.07.2023       Bruksela
29.07.2023       Bad Bentheim

                                           Zarząd Okręgu.


Program Wystawy Okręgowej 2022r.

XXX Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych 2022

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Idzikowicach.

3 - 4 grudnia 2022 r.

Program Wystawy

Sobota 03.12.22r.

1.   Przyjecie eksponatów w godz. 8.00 – 11.00. 

2.   Ocena gołębi od godz. 13.00.

Niedziela  04.12.22r.

1.   Otwarcie wystawy dla zwiedzających od godz. 8.00.

2.   Posiedzenie Zarządu Okręgu Ciechanów od godz. 9.30.

3.   Aukcja gołębi godz. 11.00 – 13.00.       
W związku z likwidacją hodowli Kol. Andrzeja Czerniakowskiego opartej na gołębiach szczepu de Klak.

4.   Wręczenie nagród za kat. wystawowe oraz rywalizację lotową godz. 13.30 – 15.30.

5.   Zakończenie wystawy dla zwiedzających godz. 16.00

6.   Wydanie eksponatów od godz.16.15


Wystawa okręgowa 2022r.


Komunikat Wystawowy 2022.


WERYFIKACJA OKRĘGOWA.

Dnia 11.10.2022r. (wtorek) o godz.17.00 w m. Kowalewko sala OSP odbędzie się spotkania na którym odbędzie się weryfikacja dokumentów gołębi młodych.
Wszystkich zainteresowanych hodowców prosimy o dostarczenie dokumentacji poprzez macierzyste Zarządy Oddziałów.
                                  Zarząd Okręgu.
 


Oficjalne zestawienie wyników Okręgowych w kategoriach gołębi dorosłych za 2022r.

W zakładce " Wyniki - Okręg " dodano zestawienie wyników w poszczególnych kategoriach Gołębi dorosłych oraz młodych na poziomie Okręgowym.


Informacja dotycząca zmiany adresu siedziby Zarządu Okręgu.

                Napodstawie Statutu PZHGP rozdz. X, § 46 pkt 10 Prezydium Zarządu Okręgu uchwala,co następuje:

 

Siedziba Zarządu PZHGP Okręg Ciechanów od  dnia 1 sierpnia 2022 roku mieścić się będziepod adresem:

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu  Ciechanów

Kowalewko 26

06-445 Strzegowo

Adres do korespondencji w siedzibie Zarządu OkręguCiechanów.


Uchwały Zarządu Okręgu dotyczące Zarządu Oddziału Ciechanów.


WERYFIKACJA OKRĘGOWA.

Weryfikacja dokumentacji oraz składanie wyników na poziomie Okręgu i Regionu odbędzie się w m. Kowalewko Sala OSP dn. 19.09 (poniedziałek) o godz. 16.00.
Zapraszamy zainteresowanych.

                                        Zarząd Okręgu.


Lot Okręgowy Bad Bentheim 2022.

Opublikowano w zakładce " Wyniki - Okręg " listę okręgową oraz miedzy okręgową z okręgiem Warszawa z lotu Bad Bentheim - oficjalna.


UWAGA KOREKTY WYNIKÓW LOTÓW OKRĘGOWYCH.

ZE WZGLĘDU NA LICZNE BŁĘDY KTÓRE SIĘ WKRADAJĄ W WYLICZENIA LOTÓW W SUPER MARATONIE (PRZEKAZYWANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW) WYNIKI POPRAWIANE SĄ NA BIEŻĄCO.
PO DOKONANIU WSZYSTKICH KOREKT ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I OPISANE ŻE SĄ OFICJALNE.

RACHMISTRZ.


Informacja dotycząca lotu Bad Bentheim.

Zarząd Okręgu Ciechanów ustalił cztery punkty wkładań na lot Bad Bentheim.

 

1.   Punkt wkładań Mława – Stadion ul. Kopernika 38.

      Osoba odpowiedzialna :

Wojciech Struziński  Tel. 660566718.

Odjazd kabiny czwartek godz. 19.00

2.   Punkt wkładań Ostrołęka – Rzekuń plac zakładu obsługi gminy ul. Kolonia 1B          

      Osoba odpowiedzialna :

      Piotr Pstrągowski Tel. 888966117

      Odjazd kabiny czwartek godz. 13.00

3.   Punkt wkładań Pułtusk – Targowica miejska.

      Osoba odpowiedzialna :

      Paweł Lesiński Tel. 693133534

      Odjazd kabiny czwartek godz. 15.00

4.   Punkt wkładań Sochocin – ul. Żeromskiego 24

      Osoba odpowiedzialna :

      Grzegorz Malinowski Tel. 604779336

      Odjazd kabiny czwartek godz. 17.00


Odpowiedzialność za rozwiezienie koszy na punkty koszowania oraz  zbiórkę gołębi i transport na miejsce wypuszczenia jest Zarząd Oddziału Ostrołęka.

Opłata od koszowanego gołębia wynosi 10zł.

Przyjętą opłatę od gołębi należy przekazać w ciągu 14 dni na rachunek bankowy PZHGP Okręg Ciechanów.

                              Dobry Lot.

                          Zarząd Okręgu Ciechanów.


Informacjia odnośnie dobrostanu gołębi - Zarząd Główny.

Ankieta do pobrania.


LOT NARODOWY " BRUKSELA 2022"

Dodano w zakładce "Wyniki Okręg" nie oficjalną wersję listy konkursowej lotu Bruksela 2022r.
Prosimy hodowców o zgłaszanie ewentualnych korekt do macierzystych Zarządów Oddziałów.


Informacja dotycząca lotu narodowego BRUKSELA 2022r.

Zarząd Okręgu Ciechanów ustalił cztery punkty wkładań na lot Bruksela.

 

1.   Punkt wkładań Mława – Stadion ul. Kopernika 38.

      Osoba odpowiedzialna :

Wojciech Struziński  Tel. 660566718.

Koszowanie czwartek godz. 15.00– 17.00

2.   Punkt wkładań Ostrołęka – Rzekuń plac zakładu obsługi gminy ul. Kolonia 1B          

      Osoba odpowiedzialna :

      Piotr Pstrągowski Tel. 888966117

      Koszowanie czwartek godz. 11.00 – 13.00

3.   Punkt wkładań Pułtusk – Targowica miejska.

      Osoba odpowiedzialna :

      Paweł Lesiński Tel. 693133534

      Koszowanie czwartek godz. 13.00 – 14.30

4.   Punkt wkładań Sochocin – ul. Żeromskiego 24

      Osoba odpowiedzialna :

      Grzegorz Malinowski Tel. 604779336

      Koszowanie czwartek godz. 15.30 – 16.30

 

Odpowiedzialność za rozwiezienie koszy na punkty koszowania oraz  zbiórkę gołębi jest Zarząd Oddziału Ostrołęka.

Za obsługę lotu odpowiedzialny jest Zarząd Oddziału Mława – Prezes Paweł Ogrodowczyk.

Pierwsze gołębie z lotu należy zgłaszać do kol. Piotra Pstrągowskiego nr Tel. 888966117

Opłata od koszowanego gołębia wynosi 10zł. Przyjmowanie opłat na punktach wkładań podanych w komunikacie.

Przyjętą opłatę od gołębi należy przekazać w ciągu 14 dni na rachunek bankowy PZHGP Okręg Ciechanów.

                              Dobry Lot.

                          Zarząd Okręgu Ciechanów.

 


LOT NARODOWY " BRUKSELA "

ZARZĄD PZHGP OKRĘG CIECHANÓW INFORMUJE ZARZĄDY ODDZIAŁÓW, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM LOTU NARODOWEGO " BRUKSELA " DO DNIA 11 CZERWCA NALEŻY ZGŁASZAĆ ILOŚCI GOŁĘBI  NA LOT.
WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ORGANIZACJI LOTU PODANE ZOSTANĄ W NASTĘPNYM KOMUNIKACIE.

                                           SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU:
                                            /-/ ZDZISŁAW STAWIŃSKI


Rezygnacja z funkcji Prezesa PZHGP Zarządu Oddziału Ciechanów.


Nowa poczta Okręgu Ciechanów.

Zarząd Okręgu informuje wszystkie Oddziały, że informacje dotyczące spisów oraz spraw organizacyjnych prosimy przesyłać pod mail podany poniżej.


       pzhgp.okregciechanow@gmail.com

Zgodnie z § nr 2 Regulaminu Generalnego Mistrzostwa Polski Oddziały przesyłają spisy w formie drukowanej oraz elektronicznej wygenerowanej z programu obliczeniowego "gol2022" wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są loty do GMP.
Spisy gołębi dorosłych wygenerowane w programie "gol2022" posłużą do utworzenia bazy gołębi dorosłych na loty Okręgowe. Zgodnie z wytycznymi ZG.
                       
                                            Zarząd Okręgu.


ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA WSZYSTKICH HODOWCÓW ORAZ ICH RODZIN SKŁADA ZARZĄD OKRĘGU.


Informacja - e-TOLL

INFORMUJEMY WSZYSTKIE PODLEGŁE ODDZIAŁY, ŻE HASŁO DO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT e-TOLL SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONÓW:
Ppm 0466


                                                        Dobry Lot.


Informacja o zatwierdzeniu rachmistrzów oddziałowych.


Stanowisko Prezesa i Zarządu Okręgu w sprawie działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej przedstawione na KWZD PZHGP w dniu 9.04.2022r.


Uchwały Zarządu Okręgu dotycząca Sytuacji w Oddziele Ciechanów.


Uchwała Zarządu Głównego w sprawie Oddziału Ciechanów.


Zaproszenie na Walny Zjazd Delegatów Okręgu.

Woparciu o Rozdział IX paragraf 41, pkt. 1 Statutu PZHGP w imieniu ZarząduOkręgu zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PZHGP Okręg Ciechanów,które odbędzie się w dniu 24.04.2022r. W Sali GOK w Strzegowie I piętro.Rozpoczęcie obrad godz. 11.00

                                                            

                             Porządek zebrania                      

  1. Otwarcie zebraniai powitanie delegatów /Prezes Zarządu Okręgu/

  2. PrzyjęciePorządku Zebrania

  3. WybórPrzewodniczącego

  4. Wybór  protokólantów zebrania /2 delegatów/

  5. WybórKomisji Mandatowej /3 delegatów/

  6. WybórKomisji Uchwał i Wniosków /3 delegatów/

  7. SprawozdanieKomisji Mandatowej

  8. Odczytanieprotokołu z WZD Okręg Ciechanów /Sekretarz Zarządu/

  9.Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za miniony okres /Prezes i V-cePrezes ds. Finansowych/

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej orazprzedstawienie wniosku dot. Absolutorium za okres

      Sprawozdawczy.

11. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej

12. Dyskusja nad sprawozdaniami

13. Głosowanie wniosku dot. absolutorium dla ZarząduOkręgu za okres sprawozdawczy.

14. Wybory uzupełniające do okręgowej KomisjiRewizyjnej

15. Wybory uzupełniające Delegata na Krajowy WalnyZjazd Delegatów PZHGP

16. Odczytanie oraz przegłosowanie protokołu Komisjiuchwał i wniosków

17. Dyskusja

18. Uchwalenie ramowego Preliminarza Budżetowego na rok2022

19. Zamknięcie obrad

 

                                                                             Zarząd OkręguUCHWAŁY NR 6 ORAZ 7 ZARZĄDU OKRĘGU Z DN. 14.03.22R.

 


Regulaminy obowiązujące na 2022r.

W poniższym linku zawarte są  Regulaminy na 2022rok.

http://pzhgp.pl/regulaminy/


Komunikat Wystawowy.

Hodowcy, których gołębie młode spełniają kryteria wystawowe 3 konkursy proszeni są o złożenie kart wystawowych do Zarządu Okręgu w jak najkrótszym terminie.


Komunikat Zarządu Okręgu w sprawie miejscowości oraz dat lotów kategorii Maraton.

Zarząd Okręgu powołał na rok 2022 dwie strefy lotowe w Okręgu oraz ustalił miejscowości i daty lotów kategorii C oraz Maraton.
W dn. 18.12.21r Zarząd Okręgu skorygował miejscowości lotów zagranicznych w obydwu strefach.

Strefa nr 1.
 
Oddziały: Ciechanów, Mława, Płońsk.
Lot Cammin I         dn.  28.05.22r.    
Lot Wittstock I       dn.   11.06.22r.     
Lot Zeven I              dn.  18.06.22r.
Lot Bruksela          dn.  02.07.22r.
Lot Wittstock II     dn.  02.07.22r.
Lot Zeven II           dn.  16.07.22r.
Lot Wittstock III     dn. 23.07.22r.    
Lot Bad Bentheim    dn. 30.07.22r.   

Strefa nr 2.

Oddziały: Ostrołęka, PPM, Pułtusk.
Lot Gransee I            dn.  28.05.22r.    
Lot Gransee II          dn.   11.06.22r.     
Lot Peine I                 dn.   18.06.22r.
Lot Bruksela           dn.   02.07.22r.
Lot Gransee III       dn.   02.07.22r.
Lot Peine II             dn.   16.07.22r.
Lot Gransee IV       dn.   23.07.22r.    
Lot Bad Bentheim   dn.   30.07.22r. 

                                           Zarząd Okręgu.


UWAGA !!! ZMIANA TERMINU WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW.

ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH ZARZĄD OKRĘGU ZMIENIŁ DATĘ ZWOŁANIA WZDO Z DN. 11.12.21R. NA 18.12.2021R.
PLAN ZEBRANIA POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DELEGATÓW.
                                                                    
                                                                     Zarząd Okręgu.


W zakładce "Wyniki Region" dodano klasyfikację w kategoriach gołębi dorosłych oraz młodych.


Komunikat Lotowy na 2021r.

KOMUNIKAT.


Komunikat Zarządu Głónego.

Komunikat Dotyczący Organizacji Lotów Gołębi Pocztowych


W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

 

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP


Komunikat wojewody Mazowieckiego.

W związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego, mławskiego i płońskiego.
Prosimy Hodowców naszego Okręgu o zapoznanie się z ROZPORZĄDZENIEM NR 10 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz  rekomendujemy stosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

                        
                                                       Zarząd Okręgu


Informacja dotycząca lotów Okręgowych Kategorii Maraton.

Zarząd PZHGP Okręg Ciechanów w dn. 04.01.21r. zatwierdził daty oraz miejscowości lotów kategorii „Maraton” dla Strefy nr 1 i 2 :

Strefa nr 1 – (O. Ciechanów, O. Mława, O.Płońsk)

dn. 03.07.21r. -  Zeven I

dn. 17.07.21r. -  Zeven II

Strefa nr 2 - (O. PPM, Oddział, Nasielsk, O. Pułtusk, O. Ostrołęka)

dn. 03.07.21r.-  Peine I

dn. 17.07.21r.-  Peine II.

 

Zarząd Okręgu prosi o podanie miejscowości oraz daty lotów kategorii „C” na adres e- mail :

chlod.pol_mirek@op.pladres pocztowy: PZHGP Okręg Ciechanów ; ul. Długa 2; 06-500 Mława lub SMS na nr 693 158 648 do dn 08.01.2021r.

 

                                        Z poważaniem Prezes Okręgu.                                                                     

                                                   Mirosław Dudkiewicz


Życzenia Świąteczno-Noworoczne.


Najlepsze życzenia dla wszystkich hodowców oraz ich rodzin składa Zarząd Okręgu Ciechanów.


Zestawienia Wyników Okręgowych w kategowiach wystawowych za rok i dwa lata.

Deklaracje oraz Reprezentacja Okręgu.


Informacja dotycząca Wystaw.

Obowiązujące Kategorie na Wystawę Okręgową na 2020r.

Kategorie Okręgowe za 1 rok:

Kategorie:

A-   za rok 2020 - 5 konkursów loty od 100 - 400km. +-5%

Listy Sekcyjna lub Oddziałowe (z zachowaniem limitów)

B-   za rok 2020– 4 konkursy loty od 300 - 600km. +-5%

Listy Sekcyjne (Loty tylko do 400km.,Oddziałowe lub Rejonowe.

C-   za rok 2020 – 3 konkursy loty ponad 500km. +-5%

Listy Oddziałowe lub Rejonowe minimalny konkurso kilometraż 1500kkm.

E-  Maraton za rok 2020 – 2 konkursy loty ponad 700km.

Listy Oddziałowa i Okręgowe.

 

Kategorie Okręgowe za 2 lata:

Według Komunikatu wydanego przez Zarząd Główny na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych.        

 

            Gołębie w kategoriach sportowych tj. A, B, C, D, E, F, G, H, I  na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych zajmujące miejsca od 1-3 zostaną wyróżnione nagrodą pieniężną wg. Uchwały Zarządu Okręgu PZHGP Ciechanów.

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze dostarczanie dokumentacji do Zarządów Oddziałów.


KOMUNIKAT.

W dn. 22.10.2020 roku  Zarząd Okręgu na posiedzeniu podjął uchwałę o celowym przeznaczeniu tzw.  „Składki Ruchomej”.

Szczegóły w załączniku:


Informacja dotycząca Wystaw.

Ze względu na wciąż rosnące zagrożenie pandemiologiczne oraz wprowadzanie w Polsce nowych obostrzenia w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. (Dz. U. Poz. 1758).

Zarząd Okręgu Ciechanów PZHGP informuje Kolegów Hodowców o zmienionej formule wystawy Okręgowej w tym roku tj. sklasyfikowanie gołębi tylko w „Kategoriach Sportowych” uprasza się kol. Hodowców o złożenie stosownej dokumentacji    „ Kart wystawowych „ za pośrednictwem macierzystych Zarządów Oddziałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia30.11.2020 r. wg. wytycznych zawartych w przedmiotowym komunikacie Okręgowym za1-rok, a także komunikacie Zarządu Głównego w załączniku.

W przypadku ustaniu przeszkód wynikających z bieżącej sytuacji epidemicznej zostanie wydany szczegółowy Komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP dotyczący 70.Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych, w której planuje się uczestnictwo tylko gołębi w kategoriach sportowych.

                                          Za Zarząd


Wyniki REGION 2020r.

W zakładce "Wyniki-Region" dodano zestawienie współzawodnictwa lotowego gołębi dorosłych.


Wyniki za 2020r.

W zakładce "Wyniki-Okręg" dodano zestawienie współzawodnictwa lotowego gołębi dorosłych i młodych.


Walny Zjazd Delegatów Okręgu.

W oparciu o Rozdział IX paragraf 41, pkt. 1 Statutu PZHGP w imieniu Zarządu Okręgu zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PZHGP Okręg Ciechanów,które odbędzie się w dniu 11.10.2020r

W Sali GOK w Strzegowie I piętro godz. 10.00


Komunikat Lotowy 2020r.


WERYFIKACJA WYNIKÓW ZA 2020 ROK.

Zarząd Okręgu Ciechanów informuje iż dn. 19.09.2020r.(sobota) o godz. 09.00 w m. Kowalewko (Sala OSP) odbędzie się weryfikacja wyników lotowych gołębi dorosłych.


Zapis obrączek DERBY w zegarach ESK – komunikat ZG PZHGP z 18.07.2019


REGULAMINY 2020

Z obowiązującymi w 2020 roku Regulaminami Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski można zapoznać sie korzystając z linku

https://pzhgp.pl/2019/11/25/obowiazujace-w-2020-roku-regulaminy-wspolzawodnictwa-o-mistrzostwa-polski/


Wystawa pod szczytym hasłem

Pod szczytnym hasłem - wózek dla 11.letniej Oli, która doznała urazu rdzenia kręgowego w wypadku samochodowym -przebiegała  39. edycja Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów, którą w dniach 7-8 grudnia  w 2019 roku w Domu Polonii organizowali działacze skupieni w strukturach organizacyjnych PZHGP Oddział Pułtusk. Dzięki cennej inicjatywie udało się zgromadzić na tej cel ponad 12 tys. złotych, głównie za sprawą aukcji gołębi przekazanych na ten cel przez czołowych hodowców Związku.

         W trakcie wystawy zaprezentowano „materiał” lotowy minionego sezonu. Najlepsze w ocenie sędziowskiej eksponaty nagrodzono stosownymi wyróżnieniami. Wybrano także reprezentacje ciechanowskiego Okręgu, która zaprezentowana zostanie na wystawie ogólnopolskiej.  Wiele satysfakcji z tegorocznej edycji wystawy miało niewątpliwie grono hodowców, których pupile znalazły się w tym zaszczytnym gronie.  Spośród 24. zgłoszonych na Wystawę przez kol. Jarosława Wieczorkowskiego (hodowca Sekcji Strzegowo, będącej w strukturach organizacyjnych Oddziału Mława) eksponatów aż 10. trafiło do okręgowej reprezentacji. Powody do zadowolenia nie tylko z oceny swoich gołąbków na wystawie, ale także wiele satysfakcji z całego sezonu lotowego 2019r. miał także kol. Michał Tarczyński z Sekcji Przasnysz, skupionej w strukturach Oddziału PPM.


Dodano wyniki współzawodnictwa lotowego 2019r. na poziomie Okręgu /zakładka "Wyniki - Okręg"/


W zakładce "Wyniki - Okręg" dodano Listy konkursowe Nr 1/2019 Strefy Nr 1 oraz Strefy Nr 2 Okręgu Ciechanów


Dodano wyniki lotu BRUKSELA'2019, uwzględniając reklamację hodowcy dot. gołębia typowanego


W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat Lotowy Nr 1/2019 Okręgu Ciechanów


Obowiązujące w 2019 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski

/patrz zakładka "Regulaminy"/


Z oficjalnymi wynikami w Międzynarodowym Współzawodnictwie – Intermistrzostwo 2018 można zapoznać się korzystając z linku:


http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Intermistrzostwo-międzynarodowe-2018.pdf


Dodano wyniki zbiorcze Regionu I za sezon 2018 /zakładka "Wyniki - Region"/


Dodano wyniki za sezon lotowy 2018 na poziomie Okręgu Ciechanów/patrz zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu Bruksela -28.07.2018

/patrz zakładka Wyniki - Okręg/


Dodano wyniki z lotów VERDEN  oraz PEINE  – STREFA NR 1 oraz STREFA NR 2

/patrz zakładka Wyniki Region/W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat Lotowy Nr 1/2018 Okregu Ciechanów


Z uwagi na zachodzące zmiany w składach organów statutowych Związku Zarząd Okręgu zaleca bieżący przegląd i aktualizację danych dotyczących składów osobowych Zarządów Oddziałów wchodzących w struktury organizacyjne Okręgu Ciechanów. W przypadku nieaktualności danych prosimy o przekazanie informacji do administratora strony pod numer telefonu 534 882 888


KOMUNIKAT WYSTAWOWY


Dodano wyniki współzawodnictwa lotowego sezonu 2017r. na poziomie Regionu I/zakładka "Wyniki - Region"/


Dodano wyniki współzawodnictwa lotowego 2017r. na poziomie Okręgu /zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano skorygowaną listę konkursową z lotu Bruksela


W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat Lotowy Nr 1/2017 Okregu Ciechanów


Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów

           W Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie odbyła się 26.edycja Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów.

              W sobotę, w godzinach porannych komisja dokonała przyjęcia eksponatów wystawowych. Po stosownym wypoczynku eksponaty poddano ocenie sędziowskiej. W niedziele, 4 grudnia wystawę otwarto dla zwiedzających.W niedzielę, 16 października 2016r.  Okręg Ciechanów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych obchodził 25-lecie swego istnienia.

Obchody zainaugurowane zostały Mszę Świętą odprawioną w Kościele Świętego Franciszka z Asyżu przy ul. Batalionów Chłopskich  w Ciechanowie.

Po pamiątkowej fotografii przed świątynią dalsze uroczystości przeniosły się do pobliskiego Niestumia, gdzie po wspólnym okazjonalnym poczęstunku wręczono okolicznościowe upominki oraz puchary i dyplomy z lotu okręgowego gołębi młodych z miejscowości Suchań.

Spotkanie stało się także doskonałą okazją do uhonorowania działaczy odznakami związkowymi.


Migawki z uroczystości kościelnych oraz spotkania w Niestumiu w załączonych plikach  

 Dodano zestawienie wyników współzawodnictwa lotowego 2016 na poziomie Okręgu


Dodano wyniki z lotu gołębi młodych SUCHAŃ'2016


Dodano wyniki z lotu PEINE II na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 2


Dodano wyniki z lotu NIENBURG II na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 1


Dodano wyniki z lotu NIENBURG I na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 1


Dodano wyniki z lotu PEINE I na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 2


W zakładce "Regulaminy" dodano wymogi do współzawodnictw lotowych na rok 2016


W zakładce "Regulaminy"  dodano Regulamin Mistrzostwa PZHGP Regionu I Łódź 2016 rok oraz Komunika Lotowy Okręgu Ciechanów na 2016r.


       W sobotę i niedzielę, 5 i 6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie przebiegała XXV edycja Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów. Zaprezentowano na niej najlepsze "okazy", które na przestrzeni ostatnich dwóch lat sięgały na najwyższe trofea na dystansach sprinterskich począwszy a maratonach kończywszy.

       Wystawa ciechanowskiego Okręgu stała się także okazją do uhonorowania hodowców związkowymi odznakami. Te z "najwyższej półki" (czyt. złote odznaki związkowe) otrzymali kol. Antoni Tymiński z Oddziału Ostrołęka (patrz. foto) oraz kol. Zbigniew Święconek z Oddziału Mława.XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów


Wyniki Regionu

Z wynikami współzawodnictwa lotowego 2015r. na poziomie REGIONU można zapoznać sie korzystając z linku:

http://www.pzhgp-lodz.pl/Wyniki.html


Sezon lotowy 2015 - kategorie

Dodano wyniki po weryfikacji na poziomie Okręgu

/zakładka "Wyniki-Okręg" /


Dodano komunikat lotowy Okręgu Ciechanów 2015


Wyniki 2015

Dodano współzawodnictwo Okręgu w kategorii "Maraton"


Wyniki 2015

Dodano listę konkursową z lotu Nienburg II


Wyniki 2015

Dodano listę konkursową z lotu Nienburg I


           W sobotę i niedzielę /13-14 grudnia 2014r./ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie odbyła sie kolejna, XXIV edycja wystawy gołębi pocztowych Okręgu PZHGP Ciechanów. Z wystawionych ponad 200 gołębi wyłoniono reprezentację Okręgu, która w początkowych dniach stycznia 2015r. wystawiona zostanie na arenie ogólnopolskiej. Trzymamy kciuki i oczekujemy czołowych lokat w poszczególnych kategoriach.

W trakcie okręgowej wystawy odznaką związkową uhonorowano kol. Michała Jurkowskiego,  kol. Jacka Prusaka oraz kol. Jana Gutowskiego(foto.9, 10, 11).

Oceny gołębi dokonał kol. Zdzisław Lademan, któremu asystował kol. Michał Markiewicz.

Gościem okręgowej wystawy był czołowy hodowca Polski, wieloletni prezes ds. lotowych Okręgu Gdańsk kol. Zygmunt Szymański (foto.8 po prawej).

W trakcie wystawy zorganizowano także aukcję gołębi, przekazanych na ten cel przez czołowych hodowców Okręgu Ciechanów. Poprowadził ją kol. Waldemar Kozłowski. (foto.52).

 

 


Po kolejne ogólnopolskie sukcesy sięgnęli hodowcy skupieni w strukturach ciechanowskiego Okręgu. Najwyższe lokaty w ramach Mistrzostw PZHGP Region I Łódź stały sie udziałem kol. Roberta Berestowskiego (Mistrz Regionu w kat. Młode) oraz Ryszarda Stefańskiego (I miejsce w grupie lotników kat. "C").

 W załączeniu migawki z uroczystości wręczenia nagród na poziomie Regionu.


W zakładce "REGULAMINY" zamieszczono "REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA 2015 ROK", "REGULAMIN GMP NA 2015"oraz "REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GOŁĘBI MŁODYCH NA ROK 2015".


ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ OKRĘGU CIECHANÓW


Hodowcy zainteresowani wynikami na poziomie Regionu I Łódź mogą zapoznać sie ze szczegółowymi wynikami za sezon 2014r. korzystając z linku:

http://www.pzhgp-lodz.pl/Wyniki.html


Dodano wyniki współzawodnictwa Okręgu w kategoriach lotowych'2014"/zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki współzawodnictwa Okręgu w kategorii "Lotników'2014"/zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki współzawodnictwa Okręgu w kategorii "Maraton"/zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu NIENBURG III na poziomie Okręgu /szukaj w zakładce "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu NIENBURG II na poziomie Okręgu /szukaj w zakładce "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu NIENBURG I na poziomie Okręgu /szukaj w zakładce "Wyniki - Okręg"/


Sukcesy na skale krajową


W niedzielę, 16 marca br. obradowali delegaci Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Ciechanów


W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat lotowy Okręgu Ciechanów na rok 2014


Stosowne druki związkowe można pobrać korzystając z linku:

http://www.pzhgp.pl/index.php?kat=druki


Z Regulaminem Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski na lata 2014-2015 można zapoznać sie korzystając z linku:

http://www.pzhgp.pl/pliki/20131126090638.pdf


Powołano Rejon Lotowy na sezon 2014r.

Na zebraniu okręgowym powołano Rejon Lotowy Mława.

W jego skład wchodzą: Oddział Mława, Ciechanów, Płońsk, D-L-Ż.

Loty Rejonowe:

 3x Witstock

 3x Nienburg

 

Skład Zarządu Rejonu Lotowego Mława:  Prezes M. Dudkiewicz, V-ce Prezes ds Lotowych Z. Hadryś, Sekretarz Cz. Tetkowski, V-ce Prezes ds Finansowych J.Markiewicz


Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów 2013r.


STRUKTURA OKRĘGU

W zakładce Oddziały zamieszczono dane dotyczące oddziałów wchodzących w struktury organizacyjne Okręgu Ciechanów.

Administrator


STATUT PZHGP

W zakładce REGULAMINY zamieszczono Statut Związku, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 11 stycznia 2013 roku w Sosnowcu.

Administrator


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Okręgu PZHGP Ciechanów.

Adres strony internetowej to: ciechanow.okregpzhgp.pl

Adres strony można wpisywać bezpośrednio w pasek adresowy przeglądarki internetowej - nie ma potrzeby wpisywania frazy "www" przed tym adresem.