Strona główna

Wyniki Gołębi Młodych.

W zakładce "Wyniki Okręg" dodano zestawienie w kategoriach gołębi młodych za bieżący sezon lotowy 2021r. - Poprawiono zgłoszone korekty.


Informacja - Gołębie Młode.

Zarząd Okręgu informuję, że do 25.09.21r. Zarządy Oddziałów powinny przesłać zestawienia wyników "Gołębi młodych" w/g wytycznych podanych poniżej na adres mail-owy tetek041@poczta.fm

GOŁĘBIE MŁODE

 

W rywalizacji gołębi młodych gołębie biorą udział z całości spisu:

1) - 5 gołębi z 3konkursami.

2)- 8 gołębi z 15typowanych według regulaminu do GMP gołębi Młodych

3)- Lotniki „Młode”  gołębie z najwyższą ilością konkursów.

4)- Lotniki "Młode" z 3-ma konk. według regulaminu do GMP gołębi Młodych.Koszty postępowania Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej.

Zarząd PZHGP Okręg Ciechanów na posiedzeniu w dniu 30.07.2021r. zgodnie z Regulaminem Komisji Dyscyplinarnej Rozdział IV, Art. 4, pkt 1 i 4, ustalił wysokość kosztu postępowania przed Okręgową Komisją Dyscyplinarną  ponoszonego przez stronę wnoszącą akt oskarżenia lub odwołanie od orzeczenia niższej instancjina kwotę 300 zł.
Opłatę wnosi się na konto Zarządu Okręgu PZHGP Ciechanów .

Numer konta 88 1020 1592 0000 2802 0071 0079.

Tytułem:

Opłata postępowania przed Okręgową KD.

Powyższą informację podaje się do wiadomości członków PZHGP.


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW.

Zarząd Okręgu informuje, że organizowanie lotów ćwiczebnych oraz konkursowych jest zakazane niniejszym rozporządzeniem a konsekwencje związane z obostrzeniami nałożonymi przez Wojewodę spadają na Zarządy Oddziałów.
                                        
Zarząd Okręgu.


ZMIANY W REGULAMINACH O MISTRZOSTWACH POLSKI ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZHGP W DNIU 12 MAJA 2021 ROKU.

W PLIKU PDF PREZENTUJEMY UCHWAŁĘ DOTYCZĄCĄ ZMIAN W REGULAMINACH O MISTRZOSTWO POLSKI ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD GŁÓWNY PZHGP W DNIU 12 MAJA 2021 ROKU, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM.

UCHWAŁA NR 145 ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP.

                                                   PREZES ZARZĄDU OKRĘGU
                                                                 MIROSŁAW DUDKIEWICZ


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO W SPRAWIE WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAMIESZCZONYM PISMEM.


Komunikat Zarządu Głónego.

Komunikat Dotyczący Organizacji Lotów Gołębi Pocztowych


W związku z sytuacją epidemii grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) oraz stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii, Prezydium Zarządu Głównego PZHGP zawiesza organizację lotów gołębi zaliczanych do Mistrzostw Polski w okresie 28.04.-12.05.2021 roku. Zmodyfikowany Regulamin Mistrzostw Polski ukaże się do dnia 12.05.2021. roku.

Organizacja w tym okresie lotów przez jednostki terenowe do mistrzostw niższego szczebla może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgodny Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych dla  miejsc załadunku i wypuszczenia gołębi.

 

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP


Komunikat Lotowy na 2021r.

KOMUNIKAT.


Komunikat wojewody Mazowieckiego.

W związku z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, sierpeckiego, mławskiego i płońskiego.
Prosimy Hodowców naszego Okręgu o zapoznanie się z ROZPORZĄDZENIEM NR 10 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz  rekomendujemy stosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

                        
                                                       Zarząd Okręgu


Informacja dotycząca lotów Okręgowych Kategorii Maraton.

Zarząd PZHGP Okręg Ciechanów w dn. 04.01.21r. zatwierdził daty oraz miejscowości lotów kategorii „Maraton” dla Strefy nr 1 i 2 :

Strefa nr 1 – (O. Ciechanów, O. Mława, O.Płońsk)

dn. 03.07.21r. -  Zeven I

dn. 17.07.21r. -  Zeven II

Strefa nr 2 - (O. PPM, Oddział, Nasielsk, O. Pułtusk, O. Ostrołęka)

dn. 03.07.21r.-  Peine I

dn. 17.07.21r.-  Peine II.

 

Zarząd Okręgu prosi o podanie miejscowości oraz daty lotów kategorii „C” na adres e- mail :

chlod.pol_mirek@op.pladres pocztowy: PZHGP Okręg Ciechanów ; ul. Długa 2; 06-500 Mława lub SMS na nr 693 158 648 do dn 08.01.2021r.

 

                                        Z poważaniem Prezes Okręgu.                                                                     

                                                   Mirosław Dudkiewicz


Życzenia Świąteczno-Noworoczne.


Najlepsze życzenia dla wszystkich hodowców oraz ich rodzin składa Zarząd Okręgu Ciechanów.


Zestawienia Wyników Okręgowych w kategowiach wystawowych za rok i dwa lata.

Deklaracje oraz Reprezentacja Okręgu.


Informacja dotycząca Wystaw.

Obowiązujące Kategorie na Wystawę Okręgową na 2020r.

Kategorie Okręgowe za 1 rok:

Kategorie:

A-   za rok 2020 - 5 konkursów loty od 100 - 400km. +-5%

Listy Sekcyjna lub Oddziałowe (z zachowaniem limitów)

B-   za rok 2020– 4 konkursy loty od 300 - 600km. +-5%

Listy Sekcyjne (Loty tylko do 400km.,Oddziałowe lub Rejonowe.

C-   za rok 2020 – 3 konkursy loty ponad 500km. +-5%

Listy Oddziałowe lub Rejonowe minimalny konkurso kilometraż 1500kkm.

E-  Maraton za rok 2020 – 2 konkursy loty ponad 700km.

Listy Oddziałowa i Okręgowe.

 

Kategorie Okręgowe za 2 lata:

Według Komunikatu wydanego przez Zarząd Główny na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych.        

 

            Gołębie w kategoriach sportowych tj. A, B, C, D, E, F, G, H, I  na 70 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych zajmujące miejsca od 1-3 zostaną wyróżnione nagrodą pieniężną wg. Uchwały Zarządu Okręgu PZHGP Ciechanów.

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze dostarczanie dokumentacji do Zarządów Oddziałów.


KOMUNIKAT.

W dn. 22.10.2020 roku  Zarząd Okręgu na posiedzeniu podjął uchwałę o celowym przeznaczeniu tzw.  „Składki Ruchomej”.

Szczegóły w załączniku:


Informacja dotycząca Wystaw.

Ze względu na wciąż rosnące zagrożenie pandemiologiczne oraz wprowadzanie w Polsce nowych obostrzenia w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. (Dz. U. Poz. 1758).

Zarząd Okręgu Ciechanów PZHGP informuje Kolegów Hodowców o zmienionej formule wystawy Okręgowej w tym roku tj. sklasyfikowanie gołębi tylko w „Kategoriach Sportowych” uprasza się kol. Hodowców o złożenie stosownej dokumentacji    „ Kart wystawowych „ za pośrednictwem macierzystych Zarządów Oddziałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia30.11.2020 r. wg. wytycznych zawartych w przedmiotowym komunikacie Okręgowym za1-rok, a także komunikacie Zarządu Głównego w załączniku.

W przypadku ustaniu przeszkód wynikających z bieżącej sytuacji epidemicznej zostanie wydany szczegółowy Komunikat Prezydium Zarządu Głównego PZHGP dotyczący 70.Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Pocztowych, w której planuje się uczestnictwo tylko gołębi w kategoriach sportowych.

                                          Za Zarząd


Wyniki REGION 2020r.

W zakładce "Wyniki-Region" dodano zestawienie współzawodnictwa lotowego gołębi dorosłych.


Wyniki za 2020r.

W zakładce "Wyniki-Okręg" dodano zestawienie współzawodnictwa lotowego gołębi dorosłych i młodych.


Walny Zjazd Delegatów Okręgu.

W oparciu o Rozdział IX paragraf 41, pkt. 1 Statutu PZHGP w imieniu Zarządu Okręgu zapraszam na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PZHGP Okręg Ciechanów,które odbędzie się w dniu 11.10.2020r

W Sali GOK w Strzegowie I piętro godz. 10.00


Komunikat Lotowy 2020r.


WERYFIKACJA WYNIKÓW ZA 2020 ROK.

Zarząd Okręgu Ciechanów informuje iż dn. 19.09.2020r.(sobota) o godz. 09.00 w m. Kowalewko (Sala OSP) odbędzie się weryfikacja wyników lotowych gołębi dorosłych.


Zapis obrączek DERBY w zegarach ESK – komunikat ZG PZHGP z 18.07.2019


REGULAMINY 2020

Z obowiązującymi w 2020 roku Regulaminami Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski można zapoznać sie korzystając z linku

https://pzhgp.pl/2019/11/25/obowiazujace-w-2020-roku-regulaminy-wspolzawodnictwa-o-mistrzostwa-polski/


Wystawa pod szczytym hasłem

Pod szczytnym hasłem - wózek dla 11.letniej Oli, która doznała urazu rdzenia kręgowego w wypadku samochodowym -przebiegała  39. edycja Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów, którą w dniach 7-8 grudnia  w 2019 roku w Domu Polonii organizowali działacze skupieni w strukturach organizacyjnych PZHGP Oddział Pułtusk. Dzięki cennej inicjatywie udało się zgromadzić na tej cel ponad 12 tys. złotych, głównie za sprawą aukcji gołębi przekazanych na ten cel przez czołowych hodowców Związku.

         W trakcie wystawy zaprezentowano „materiał” lotowy minionego sezonu. Najlepsze w ocenie sędziowskiej eksponaty nagrodzono stosownymi wyróżnieniami. Wybrano także reprezentacje ciechanowskiego Okręgu, która zaprezentowana zostanie na wystawie ogólnopolskiej.  Wiele satysfakcji z tegorocznej edycji wystawy miało niewątpliwie grono hodowców, których pupile znalazły się w tym zaszczytnym gronie.  Spośród 24. zgłoszonych na Wystawę przez kol. Jarosława Wieczorkowskiego (hodowca Sekcji Strzegowo, będącej w strukturach organizacyjnych Oddziału Mława) eksponatów aż 10. trafiło do okręgowej reprezentacji. Powody do zadowolenia nie tylko z oceny swoich gołąbków na wystawie, ale także wiele satysfakcji z całego sezonu lotowego 2019r. miał także kol. Michał Tarczyński z Sekcji Przasnysz, skupionej w strukturach Oddziału PPM.


Dodano wyniki współzawodnictwa lotowego 2019r. na poziomie Okręgu /zakładka "Wyniki - Okręg"/


W zakładce "Wyniki - Okręg" dodano Listy konkursowe Nr 1/2019 Strefy Nr 1 oraz Strefy Nr 2 Okręgu Ciechanów


Dodano wyniki lotu BRUKSELA'2019, uwzględniając reklamację hodowcy dot. gołębia typowanego


W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat Lotowy Nr 1/2019 Okręgu Ciechanów


Obowiązujące w 2019 roku Regulaminy Współzawodnictwa o Mistrzostwa Polski

/patrz zakładka "Regulaminy"/


Z oficjalnymi wynikami w Międzynarodowym Współzawodnictwie – Intermistrzostwo 2018 można zapoznać się korzystając z linku:


http://pzhgp.pl/wp-content/uploads/Intermistrzostwo-międzynarodowe-2018.pdf


Dodano wyniki zbiorcze Regionu I za sezon 2018 /zakładka "Wyniki - Region"/


Dodano wyniki za sezon lotowy 2018 na poziomie Okręgu Ciechanów/patrz zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu Bruksela -28.07.2018

/patrz zakładka Wyniki - Okręg/


Dodano wyniki z lotów VERDEN  oraz PEINE  – STREFA NR 1 oraz STREFA NR 2

/patrz zakładka Wyniki Region/W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat Lotowy Nr 1/2018 Okregu Ciechanów


Z uwagi na zachodzące zmiany w składach organów statutowych Związku Zarząd Okręgu zaleca bieżący przegląd i aktualizację danych dotyczących składów osobowych Zarządów Oddziałów wchodzących w struktury organizacyjne Okręgu Ciechanów. W przypadku nieaktualności danych prosimy o przekazanie informacji do administratora strony pod numer telefonu 534 882 888


KOMUNIKAT WYSTAWOWY


Dodano wyniki współzawodnictwa lotowego sezonu 2017r. na poziomie Regionu I/zakładka "Wyniki - Region"/


Dodano wyniki współzawodnictwa lotowego 2017r. na poziomie Okręgu /zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano skorygowaną listę konkursową z lotu Bruksela


W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat Lotowy Nr 1/2017 Okregu Ciechanów


Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów

           W Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie odbyła się 26.edycja Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów.

              W sobotę, w godzinach porannych komisja dokonała przyjęcia eksponatów wystawowych. Po stosownym wypoczynku eksponaty poddano ocenie sędziowskiej. W niedziele, 4 grudnia wystawę otwarto dla zwiedzających.W niedzielę, 16 października 2016r.  Okręg Ciechanów Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych obchodził 25-lecie swego istnienia.

Obchody zainaugurowane zostały Mszę Świętą odprawioną w Kościele Świętego Franciszka z Asyżu przy ul. Batalionów Chłopskich  w Ciechanowie.

Po pamiątkowej fotografii przed świątynią dalsze uroczystości przeniosły się do pobliskiego Niestumia, gdzie po wspólnym okazjonalnym poczęstunku wręczono okolicznościowe upominki oraz puchary i dyplomy z lotu okręgowego gołębi młodych z miejscowości Suchań.

Spotkanie stało się także doskonałą okazją do uhonorowania działaczy odznakami związkowymi.


Migawki z uroczystości kościelnych oraz spotkania w Niestumiu w załączonych plikach  

 Dodano zestawienie wyników współzawodnictwa lotowego 2016 na poziomie Okręgu


Dodano wyniki z lotu gołębi młodych SUCHAŃ'2016


Dodano wyniki z lotu PEINE II na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 2


Dodano wyniki z lotu NIENBURG II na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 1


Dodano wyniki z lotu NIENBURG I na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 1


Dodano wyniki z lotu PEINE I na bazie Listy Okręgowej - Strefa Nr 2


W zakładce "Regulaminy" dodano wymogi do współzawodnictw lotowych na rok 2016


W zakładce "Regulaminy"  dodano Regulamin Mistrzostwa PZHGP Regionu I Łódź 2016 rok oraz Komunika Lotowy Okręgu Ciechanów na 2016r.


       W sobotę i niedzielę, 5 i 6 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzegowie przebiegała XXV edycja Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów. Zaprezentowano na niej najlepsze "okazy", które na przestrzeni ostatnich dwóch lat sięgały na najwyższe trofea na dystansach sprinterskich począwszy a maratonach kończywszy.

       Wystawa ciechanowskiego Okręgu stała się także okazją do uhonorowania hodowców związkowymi odznakami. Te z "najwyższej półki" (czyt. złote odznaki związkowe) otrzymali kol. Antoni Tymiński z Oddziału Ostrołęka (patrz. foto) oraz kol. Zbigniew Święconek z Oddziału Mława.XXV Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów


Wyniki Regionu

Z wynikami współzawodnictwa lotowego 2015r. na poziomie REGIONU można zapoznać sie korzystając z linku:

http://www.pzhgp-lodz.pl/Wyniki.html


Sezon lotowy 2015 - kategorie

Dodano wyniki po weryfikacji na poziomie Okręgu

/zakładka "Wyniki-Okręg" /


Dodano komunikat lotowy Okręgu Ciechanów 2015


Wyniki 2015

Dodano współzawodnictwo Okręgu w kategorii "Maraton"


Wyniki 2015

Dodano listę konkursową z lotu Nienburg II


Wyniki 2015

Dodano listę konkursową z lotu Nienburg I


           W sobotę i niedzielę /13-14 grudnia 2014r./ w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie odbyła sie kolejna, XXIV edycja wystawy gołębi pocztowych Okręgu PZHGP Ciechanów. Z wystawionych ponad 200 gołębi wyłoniono reprezentację Okręgu, która w początkowych dniach stycznia 2015r. wystawiona zostanie na arenie ogólnopolskiej. Trzymamy kciuki i oczekujemy czołowych lokat w poszczególnych kategoriach.

W trakcie okręgowej wystawy odznaką związkową uhonorowano kol. Michała Jurkowskiego,  kol. Jacka Prusaka oraz kol. Jana Gutowskiego(foto.9, 10, 11).

Oceny gołębi dokonał kol. Zdzisław Lademan, któremu asystował kol. Michał Markiewicz.

Gościem okręgowej wystawy był czołowy hodowca Polski, wieloletni prezes ds. lotowych Okręgu Gdańsk kol. Zygmunt Szymański (foto.8 po prawej).

W trakcie wystawy zorganizowano także aukcję gołębi, przekazanych na ten cel przez czołowych hodowców Okręgu Ciechanów. Poprowadził ją kol. Waldemar Kozłowski. (foto.52).

 

 


Po kolejne ogólnopolskie sukcesy sięgnęli hodowcy skupieni w strukturach ciechanowskiego Okręgu. Najwyższe lokaty w ramach Mistrzostw PZHGP Region I Łódź stały sie udziałem kol. Roberta Berestowskiego (Mistrz Regionu w kat. Młode) oraz Ryszarda Stefańskiego (I miejsce w grupie lotników kat. "C").

 W załączeniu migawki z uroczystości wręczenia nagród na poziomie Regionu.


W zakładce "REGULAMINY" zamieszczono "REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA 2015 ROK", "REGULAMIN GMP NA 2015"oraz "REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GOŁĘBI MŁODYCH NA ROK 2015".


ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ OKRĘGU CIECHANÓW


Hodowcy zainteresowani wynikami na poziomie Regionu I Łódź mogą zapoznać sie ze szczegółowymi wynikami za sezon 2014r. korzystając z linku:

http://www.pzhgp-lodz.pl/Wyniki.html


Dodano wyniki współzawodnictwa Okręgu w kategoriach lotowych'2014"/zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki współzawodnictwa Okręgu w kategorii "Lotników'2014"/zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki współzawodnictwa Okręgu w kategorii "Maraton"/zakładka "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu NIENBURG III na poziomie Okręgu /szukaj w zakładce "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu NIENBURG II na poziomie Okręgu /szukaj w zakładce "Wyniki - Okręg"/


Dodano wyniki z lotu NIENBURG I na poziomie Okręgu /szukaj w zakładce "Wyniki - Okręg"/


Sukcesy na skale krajową


W niedzielę, 16 marca br. obradowali delegaci Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Ciechanów


W zakładce "Regulaminy" dodano Komunikat lotowy Okręgu Ciechanów na rok 2014


Stosowne druki związkowe można pobrać korzystając z linku:

http://www.pzhgp.pl/index.php?kat=druki


Z Regulaminem Współzawodnictwa Lotowego o Mistrzostwo Polski na lata 2014-2015 można zapoznać sie korzystając z linku:

http://www.pzhgp.pl/pliki/20131126090638.pdf


Powołano Rejon Lotowy na sezon 2014r.

Na zebraniu okręgowym powołano Rejon Lotowy Mława.

W jego skład wchodzą: Oddział Mława, Ciechanów, Płońsk, D-L-Ż.

Loty Rejonowe:

 3x Witstock

 3x Nienburg

 

Skład Zarządu Rejonu Lotowego Mława:  Prezes M. Dudkiewicz, V-ce Prezes ds Lotowych Z. Hadryś, Sekretarz Cz. Tetkowski, V-ce Prezes ds Finansowych J.Markiewicz


Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Ciechanów 2013r.


STRUKTURA OKRĘGU

W zakładce Oddziały zamieszczono dane dotyczące oddziałów wchodzących w struktury organizacyjne Okręgu Ciechanów.

Administrator


STATUT PZHGP

W zakładce REGULAMINY zamieszczono Statut Związku, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 11 stycznia 2013 roku w Sosnowcu.

Administrator


Witamy na oficjalnej stronie internetowej Okręgu PZHGP Ciechanów.

Adres strony internetowej to: ciechanow.okregpzhgp.pl

Adres strony można wpisywać bezpośrednio w pasek adresowy przeglądarki internetowej - nie ma potrzeby wpisywania frazy "www" przed tym adresem.